W dniach 21-25.09.2020 roku w Nowym Sączu zorganizowano szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych w działaniach SGPR. Szkolenie realizowane było przez Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych w ramach specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych (SGPR). W ramach szkolenia wybrani strażacy z JRG 15 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy doskonalili m.in. takie umiejętności jak:

  • techniki cięcia elementów i konstrukcji budowlanych,
  • techniki wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej,
  • techniki przemieszczania i unoszenia elementów konstrukcyjnych,
  • prowadzenie działań w ciasnej przestrzeni oraz ewakuacja i transport poszkodowanego.

Dzięki pozytywnemu zaliczeniu testu końcowego szkolenia Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo -Ratownicza "Warszawa-9" zwiększyła swój skład osobowy o kolejnych 4 strażaków.

20200925_jrg15_01_01.jpg 20200925_jrg15_01_02.jpg 20200925_jrg15_01_03.jpg

20200925_jrg15_01_04.jpg 20200925_jrg15_01_05.jpg 20200925_jrg15_01_06.jpg

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Tomasz Stankowski