W dniach 24-25 września 2020 roku w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej odbyła się konferencja „Prewencja społeczna PSP na terenie woj. mazowieckiego”.

Wydarzenie miało miejsce w zrewitalizowanym obiekcie z 1878 roku,  siedzibie dawnego oddziału V Warszawskiej Straży Ogniowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu woj. mazowieckiego.

Uczestników przywitał  st. bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP następnie nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP podkreślił istotną role prewencji społecznej w zapobieganiu powstawania pożarów oraz minimalizowaniu ryzyka powstania niebezpiecznych sytuacji w domu i szkole oraz ochrony środowiska naturalnego. St. bryg. Leszek Smuniewski komendant miejski PSP m. st. Warszawy przedstawił zarys ponad 180 letniej historii Warszawskiej Straży Ogniowej oraz dzieje oddziału V WSO, w którym obecnie znajduje się Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej.

Pierwszym punktem konferencji była prezentacja sal historycznych oraz ekspozycji  prezentujących współczesne działania warszawskich strażaków, które znajdują się w zabytkowych koszarach V oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej z 1878 roku.

Następnie, w panelu eksperckim, omówiono sprawy dotyczące działań edukacyjnych oraz płaszczyzn współpracy pomiędzy mazowieckimi strażakami a administracją szczebla samorządowego, w tym m.in.:

 • Mobilny symulator zagrożeń pożarowych oraz symulator pożarów lasów i bezpieczeństwa nad wodą – st. kpt. Kacper Papis z KM PSP m. st. Warszawy, st. kpt. Radosław Kozicki z KW PSP w Warszawie,
 • Prewencja społeczna w Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. Karol Kierzkowski  z KW PSP w Warszawie,
 • Klasy mundurowe o profilu pożarniczym na przykładzie Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie – bryg. Paweł Fliszkiewicz z KW PSP w Warszawie
 • Akcje Honorowego Krwiodawstwa – mgr Paulina Merks sekretarz Klubu Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy KW PSP w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli m. in.:

 • nadbryg. Andrzej Bartkowiak - komendant główny PSP,
 • st. bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Leszek Smuniewski – komendant miejski PSP m. st. Warszawy,
 • Marta Wawiórko - zastępca naczelnika Wydział Prewencji Społecznej w Gabinecie komendant Głównego PSP,
 • Marcin Ziombski - prezes Krajowej Izby Kominiarzy,
 • Renata Karwat - Kuratorium Oświaty w Warszawie,
 • Jolanta Szafrańska - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
 • Mirosław Antos - prezes oddziału warszawskiego Krajowej Izby Kominiarzy,
 • Komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. mazowieckiego,
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. mazowieckiego.

1.JPG 10.JPG 11.JPG

12.JPG 13.JPG 14.JPG

2.JPG 3.JPG 4.JPG

5.JPG 6.JPG 7.JPG

8.JPG 9.JPG

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

Zdjęcia: str. Agnieszka Szablak, mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.