Dnia 1 października 2020 r w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 odbyła się zbiórka, podczas której Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy st. bryg. Leszek Smuniewski mianował st. kpt. Łukasza Satałę na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10.

W uroczystości uczestniczył Dowódca JRG nr 10 - asp. sztab. Krzysztof Goślicki oraz strażacy ze zmiany II.

st. kpt. Łukasz Satała jest związany z warszawską strażą pożarną od 2005 roku, kiedy rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4. Następnie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 zajmował stanowiska dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany i dowódcy zmiany. Od kwietnia 2020 r. pełnił obowiązki Zastępcy Dowódcy JRG 10.

IMG_20201001_081447a.jpg IMG_20201001_081806.jpg IMG_20201001_081812.jpg

IMG_20201001_082212.jpg IMG_20201001_082227.jpg

Tekst: kpt. Adam Laskowski

Zdjęcia: st. str. Michał Rutkowski