Rok 2020 minął w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 pod znakiem intensywnych działań, które wpisały się w szeroko pojęte bezpieczeństwo oraz walkę z koronawirusem. Strażacy wyjeżdżali do 1197 zdarzeń, w tym 114 pożarów, 972 miejscowych zagrożeń w tym 249 zdarzeń o charakterze chemicznym i 111 alarmów fałszywych.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego WARSZAWA 6 działająca na bazie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 od początku roku mierzyła się z ogromnymi wyzwaniami jakie przyniosła pandemia koronawirusa. Z początkiem roku funkcjonariusze JRG 6 wytworzyli ponad 35000 litrów środków do dezynfekcji dłoni oraz powierzchni na potrzeby Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Wspomagali Komendę Wojewódzką w rozdysponowaniu środków ochrony indywidualnej dla podległych jej komend powiatowych i miejskich. Udzielali wsparcia sprzętowego jak i personalnego podczas pobierania wymazów u podejrzanych o zachorowanie na Covid 19, dezynfekowali pojazdy oraz infrastrukturę Państwowej Straży Pożarnej na terenie Mazowsza. 

 Rok 2020 to jednak nie tylko walka z Covid 19, ale również zmiany personalne na stanowisku dowódcy JRG oraz jego zastępcy. Na stanowisko Dowódcy JRG nr 6 został powołany st. kpt. Paweł Szymanek na jego zastępcę powołano kpt. Łukasza Faralisza. 

 W okresie wakacyjnym świat obiegła informacja o potężnym wybuch saletry amonowej w Bejrucie. Do działań w rejonie wybuchu zostali oddelegowani specjaliści w dziedzinie chemii z SGRChem WARSZAWA 6 kpt. Łukasz Faralisz, ogn. Sławomir Warchoł, mł. ogn. Przemysław Aksamit. Oddelegowani funkcjonariusze stanowili wsparcie dla polskiej grupy poszukiwawczo - ratowniczej. Do głównych zadań strażaków z warszawskiej „szóstki” należało rozpoznanie chemiczne miejsc wyznaczonych do przeszukania przez Grupę USAR. 

Pod koniec października Komendant Główny PSP zwrócił się do strażaków, którzy posiadają tytuł ratownika medycznego lub pielęgniarza o wsparcie personelu medycznego w walce z Covid-19. Na ten apel odpowiedziało wielu chętnych wśród nich mł. asp. Maciej Krysiński z JRG 6, który został oddelegowany do pracy w CSK MSWiA w Warszawie gdzie wraz z lekarzami, pielęgniarkami pomagał osoba chorym na Covid-19.

W wigilię Bożego Narodzenia do strażaków pełniących w ten wyjątkowy dzień służbę z wizytą i życzeniami przyjechali: Komendant Główny, Mazowiecki Komendant Wojewódzki, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz Zastępca Komendanta Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Funkcjonariusze JRG 6 brali udział, jako wsparcie merytoryczne, w wielu postępowaniach przetargowych  m.in. na samochody-laboratoria, samochody do dekontaminacji, samochody rozpoznania z dronami, system wymiany danych pomiarowych a także działali w zespołach opracowujących zasady organizacji ratownictwa chemicznego w KSRG jak również wytyczne dotyczące postępowania z instalacjami fotowoltaicznymi. 

podsumowanie.jpg podsumowanie.jpg1.jpg podsumowanie.jpg2.jpg

podsumowanie.jpg3.jpg podsumowanie.jpg4.jpg podsumowanie.jpg5.jpg

podsumowanie.jpg6.jpg podsumowanie.jpg7.jpg podsumowanie.jpg8.jpg

podsumowanie.jpg9.jpg podsumowanie10.jpg podsumowanie11.jpg

Opracował: kpt. Łukasz Faralisz, mł. asp. Maciej Krysiński 

Zdjęcia: KMPSP m. st. Warszawa, JRG 6