W ramach doskonalenia zawodowego zmiany w JRG 15 przeprowadzono zajęcia z tematyki
gaszenia pożarów wewnętrznych.

Część teoretyczna obejmowała temat rozwoju pożaru, występujących zjawisk pożarowych oraz wpływ zastosowania techniki natarcia zewnętrznego tzw. „Resetu” na rozwój i rozprzestrzenianie pożaru. Następnie przy wykorzystaniu domków zobrazowano rozwój pożaru w małej skali, pokazano zagrożenia jakie powstają przy zachodzących zjawiskach pożarowych takich jak rozgorzenie, wsteczny ciąg płomienia czy zapłon gazów pożarowych.

20200303_jrg15_01_01.jpg 20200303_jrg15_01_02.jpg 20200303_jrg15_01_03.jpg

20200303_jrg15_01_04.jpg 20200303_jrg15_01_05.jpg 20200303_jrg15_01_06.jpg

20200303_jrg15_01_07.jpg 20200303_jrg15_01_08.jpg

Tekst: kpt. Michał Rosa

Zdjęcia: asp. sztab. Rafał Laskowski