Podziękowania od Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy