List od Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego