Podziękowania od Dyrektora Narodowego Centrum Kultury