Podziękowania od Prezes Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków