JRG

ul. Tomaszowska 4 | 04-840 Warszawa | tel. 22 596 71 20

Rys historyczny

W 1905 roku Osiedle w Radości liczyło 22 budynki mieszkalne, 3 sklepy i 35 stałych mieszkańców. Po okresie pierwszej wojny światowej i uzyskaniu niepodległości przez Państwo Polskie – Warszawa jako stolica Polski zaczęła się bardzo intensywnie rozwijać. Szybko zaczęła wzrastać ludność nie tylko stolicy Polski, ale i okolicznych miejscowości. W 1921 roku w Radości znajdują się 103 budynki i mieszka już 294 stałych mieszkańców. Zabudowa drewniana stwarzała bardzo duże zagrożenie pożarowe. Jest to podstawowy powód, by w 1926 roku grupa społeczników: Józef Formiński, Lech Stanisław i Wiktor Orliński podjęła inicjatywę zorganizowania w Radości Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1928 roku Zarząd Gminy Falenica przydziela na własność OSP – Radość plac pod budowę strażnicy o konstrukcji drewnianej. Pojawia się pierwszy wóz pożarniczy o zaprzęgu konnym. Pod koniec lat 20-tych XX wieku powstaje pierwsza strażnica (tzw. Stare Koszary) na terenie przy ul. Tomaszowskiej 4.

W okresie wybuchu drugiej wojny światowej, jednostka posiada już samochód gaśniczy marki Chevrolet. Specyficzne położenie Osiedla Radość wśród lasów i drzew sosnowych, a także bliskość Warszawy jako dużego ośrodka ruchu oporu sprawiło, że OSP i jej członkowie stają się żywymi uczestnikami walki z okupantem niemieckim. W dniu 30 lipca 1944 roku do Radości wkraczają czołgi radzieckie. Strażnicę OSP zajmują wojska sowieckie. W lesie, w okolicach Międzylesia wojska niemieckie okopują się i walka toczy się do 14 września 1944 roku, tj. do dnia w którym zostaje wyzwolona warszawska Praga. Z chwilą, gdy front przesuwa się bardziej na zachód, strażnica OSP staje się centralnym punktem ogniskującym życie społeczno-kulturalne Radości. Pamiętnym wydarzeniem tamtego okresu był udział oddziału OSP Radość w defiladzie wojskowej w dniu 11 listopada 1944 roku, przy udziale dowódcy frontu, szefa sztabu generalnego i przedstawiciela tymczasowej władzy administracyjnej.

W 1957 roku w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki decyzją władz Zawodowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych do OSP w Radości przydzielony zostaje zawodowy strażak; kierowca – mechanik. W latach 60-tych XX-go wieku powstaje na tym terenie działający wspólnie ze strażakami ochotnikami Pododdział nr 5 Warszawskiej Komendy Straży Pożarnej (WKSP). W 1967 rok ma miejsce rozpoczęcie przez OSP Radość prac związanych z budową nowej (obecnej) strażnicy. W 1977 roku następuje otwarcie strażnicy. Po zmianach administracyjnych w 1982 roku w kraju zostaje powołany na miejsce Pododdziału nr 5 WKSP, Oddział XII Zawodowej Straży Pożarnej Warszawa Praga Południe. W roku 1992 pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Radości, Zarządem Stołecznym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Zawodową Strażą Pożarną m. st. Warszawy i Oddziałem XII, zostaje zawarte porozumienie zawierające warunki i zasady wspólnego korzystania z terenu i budynków przy ulicy Tomaszowskiej 4. Po zmianach administracyjnych w kraju 1-go lipca 1992 roku zostaje powołana na miejsce Oddziału XII Zawodowej Straży Pożarnej Warszawa Praga Południe, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 12 Państwowej Straży Pożarnej.

Rejon chroniony JRG położony jest w południowo – wschodniej części Warszawy. Od strony wschodniej i południowej granica rejonu przebiega zgodnie z granicami administracyjnymi m. st. Warszawy, a od strony zachodniej wzdłuż rzeki Wisły na długości ok. 8 km. Rejon ten umiejscowiony jest w obrębie dzielnicy Wawer oraz części dzielnicy Wesoła – osiedle Stara Miłosna. Powierzchnia rejonu chronionego to ok. 83,35 km2, z czego na terenie dzielnicy Wawer ok. 60,73 km2 i na terenie osiedla Stara Miłosna ok. 22,62 km2.


Część materiałów pozyskano z archiwum OSP Radość.

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.JPG 14.JPG

15.jpg 16.jpg 2.jpg

3.JPG 4.jpg 5.JPG

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg

Dowództwo JRG

Dowódca JRG

mł. bryg. mgr inż. Mariusz Woźnialis

Zastępca Dowódcy JRG

mł. bryg. mgr inż. Piotr Rutkowski

 

Obsada zmianowa

Zmiana 1

Zmiana 2

Zmiana 3

 

Zmiana 1

 

 

 

Zmiana 2

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Zmiana 3

 

 

 

 

Sprzęt

Wyposażenie techniczne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 12

GBA-Rt 3/16/4 Renault D16

- Silnik: wysokoprężny, poj. 7698 cm3
- Moc: 280 KM
- Napęd uterenowiony 4x4, wciągarka elektryczna, siła uciągu 6124 kg
- Załoga: 6 osób
- Zbiornik wody o pojemności 3000 l.
- Zbiornik środka pianotwórczego 300 l.
- Rok produkcji: 2018
- Autopompa Szczęśniak

 

GCBA 5/32/2,5 MAN LE 18.280 BB

- Silnik: wysokoprężny, poj. 6871cm3
- Moc: 206 kW / 280 KM
- Napęd uterenowiony 4x4, wyciągarka elektryczna, siła uciągu 6800 kg
- Załoga: 6 osób
- Zbiornik wody o pojemności 5000 l.
- Zbiornik środka pianotwórczego 500 l.
- Rok produkcji: 2005
- Autopompa RUBERG

 

SHD-23 MAN TGL 12.250 BB

- Moc silnika: 184 kW / 250 KM
- Silnik wysokoprężny, pojemności: 6871 cm3
- Załoga: 3-osobowa
- Wysokość podnoszenia: 23 m
- Max. udźwig pomostu roboczego: 265 kg
- Kąt obrotu: n x 360°
- Rok produkcji: 2014

 


SLRR FORD FOCUS TD kombi

Silnik: wysokoprężny, poj.1753 cm3
Moc: 66 kW / 90 KM
Załoga: 5 osób
Rok produkcji: 2004

 


SLRR Ford Ranger DC 2.5 TDCI

Silnik: wysokoprężny, poj.2500 cm3
Moc: 105 kW/143 KM
Napęd terenowy: 4x4
Załoga: 5 osób
Rok produkcji: 2007