JRG

ul. Marymoncka 89/91 | 01-813 Warszawa | tel. 22 596 70 60

Specjalizacja: ratownictwo chemiczno-ekologiczne

Rys historyczny

Lata 50-te
Oddział VI na Bielanach rozpoczął służbę w warszawskich strukturach straży pożarnej 01.06.1952r, a pierwszym dowódcą Oddziału został kpt. Antoni Górski. W latach 1952-1958r na terenie Oddziału mieścił się Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego Warszawskiej Komendy Straży Pożarnych, który następnie został przeniesiony do nowo powstałego Oddziału VIII na Pradze.

Pierwsze zdjęcie JRG 6 – lata 50-te

Lata 60-te
W latach sześćdziesiątych rejon operacyjny Oddziału VI graniczył z Oddziałem I przy Wiśle, z Oddziałem IV przy Dworcu Gdańskim, z Oddziałem VII do Jelonek, aż do Łomianek i Dziekanowa Leśnego. 18.03.1961r Warszawski Komendant Straży Pożarnych rozkazem potwierdził obowiązujące od 124 lat barwy poszczególnych oddziałów a nowo utworzonemu Oddziałowi VI przydzielił barwę różową. W owych czasach w skład Podziału Bojowego Oddziału VI wchodziły następujące samochody:
1.2 samochody gaśnicze Star GBM z motopompą 800 l/min
2.Samochód Nysa Pgaz z kompresorem do ładowania aparatów powietrznych
3.Samochód ratownictwa technicznego Star z dźwigiem 2 t
4.Samochód Star oświetleniowy
5.Drabina
Dźwig na podwoziu Star najczęściej używany był do usuwania skutków katastrof budowlanych i różnych wypadków ale okazywał się również pomocny w działaniach gaśniczych.

Lata 70-te
Z dniem 29.11.1977r zarządzeniem Stołecznego Komendanta Straży Pożarnych powołana została na bazie Oddziału VI pierwsza w kraju specjalizacja Ratownictwa Techniczno – Chemicznego. Do zadań oddziału należało ratowanie ludzi i zwierząt w przypadku katastrof budowlanych, komunikacyjnych, awarii przemysłowych i chemicznych, rozlania cieczy niebezpiecznych, ulatniania się palnych wybuchowych i toksycznych par oraz klęsk żywiołowych a także udział w usuwaniu zagrożeń budowlanych i przeprowadzania rozpoznania podczas specyficznych akcji gaśniczych oraz zabezpieczenie operacyjne szczególnie ważnych prac montażowych i przewozu niebezpiecznych substancji. Przy tworzeniu oddziału wyłoniło się wiele problemów. Były trudności z kompletowaniem załogi ze średnim wykształceniem zawodowym czy musiano przygotować nowoczesne zaplecze warsztatowe umożliwiające wykonanie napraw specjalistycznego sprzętu. Załogę przygotowywano do pełnienia różnych zadań i dlatego szkolenia prowadzono w trzech etapach: w ramach sekcji ratownictwa technicznego, chemicznego i sekcji gaśniczych. Cykl szkoleń obejmował wszystkie zmiany i powtarzany był co 3 tygodnie.

W tym czasie Oddział miał następujące wyposażenie:
1.Samochód ratownictwa technicznego RW-2
2.Samochód oświetleniowy Star A-29 oraz przyczepa oświetleniowa NRD,
3.Samochodowy podnośnik hydrauliczny,
4.Samochodowy żuraw hydrauliczny o nośności 10t,
5.Samochodowy żuraw elektryczny o nośności 3t,
6.Samochód ratownictwa chemicznego o podwoziu Star 66 z przyczepą

Wyposażenie samochodu ratownictwa chemicznego umożliwiało prowadzenie różnorodnych działań za pomocą wykrywaczy gazów WG-2 z kompletem rurek wskaźnikowych oraz przyrządów rozpoznania chemicznego. Można było określić jakość i ilość niebezpiecznych substancji a używając radiometru, rentgenometru i kalorymetru można było ustalić wielkość skażenia ludzi, sprzętu i terenu. Załoga mając do dyspozycji ubrania żaroodporne, gazoszczelne i chroniące przed pyłem radioaktywnym mogła prowadzić działania w atmosferze toksycznej, radioaktywnej i przy wysokich temperaturach. Integralną częścią samochodu ratownictwa chemicznego była jednoosiowa przyczepa z plecakowymi aparatami do odkażania, aparatami z silnikiem spalinowym do odkażania dużych powierzchni z odkażalnikami typu wojskowego oraz zbiornikiem na wodę o poj. 100l. Sekcję chemiczną wyposażono w pompę do przepompowania kwasów i zasad, eksplozymetry i katalog 200 najbardziej rozpowszechnionych substancji chemicznych.

Przy dysponowaniu sił i środków oddziały przyjęto zasadę:
1) do katastrof komunikacyjnych gdzie nie występowały substancje toksyczne stanowisko kierowania wysyłało samochód techniczny RW-2 z przyczepą z młotami pneumatycznymi, samochód techniczny Żuk, a w porze nocnej dodatkowo samochód oświetleniowy.
2) Do awarii urządzeń z substancjami chemicznie niebezpiecznymi kierowano był samochód ratownictwa chemicznego z przyczepą z odkażalnikami, samochód techniczny RW-2, samochód techniczny Żuk, a w porze nocnej dodatkowo samochód oświetleniowy. Jeżeli jednocześnie była prowadzona akcja gaśnicza stanowisko kierowania dysponowało sekcję z innych oddziałów. W przypadku prowadzenia złożonych akcji, sekcje oddziału ratownictwa technicznego spełniały funkcję usługową w stosunku do sekcji gaśniczych.

W kolejnych latach trwało stopniowe unowocześnianie oddziału co w 1979r zaowocowało wyposażeniem jednostki w pierwszy w Polsce ciężki samochód ratownictwa chemicznego, który był darem z Niemiec. Rozbudowany zostaje garaż, mogący pomieścić więcej pojazdów.

Lata 80-te
W latach 80-tych Oddział zostaje doposażony w sprzęt hydrauliczny firmy LUKAS oraz samochód ratownictwa chemicznego na podwoziu IVECO, a w 1982r wyposażenie oddziału powiększa się o samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Mercedes UNIMOG. Lata te obfitowały w wiele trudnych akcji ratowniczo - gaśniczych w których brali udział również strażacy z Oddziału VI m.in. wybuch gazu i pożar w Rotundzie PKO, pożar petrochemii w Płocku, katastrofy lotnicze na Okęciu i na Kabatach czy akcje poza terytorium kraju podczas usuwania skutków trzęsienia ziemi w Armenii.
Podczas strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w 1981r dwa samochody milicyjne blokowały wyjazd z jednostki w celu uniemożliwienia udzielenia pomocy podchorążym.

Lata 90-te i teraźniejszość
Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku powołano Państwową Straż Pożarną, a Oddział VI zmienił nazwę na Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 6. Lata 90-te oraz dwudziesty pierwszy wiek i coraz większy rozwój gospodarczy i przemysłowy kraju stawiał przez jednostką coraz większe wyzwania i wymagania co powodowało konieczność unowocześnienia wyposażenia i ciągłego poszerzania wiedzy przez załogę.

W roku 2010 jednostka została wyposażona w pierwszy w Polsce samochód ratownictwa i rozpoznania chemicznego MOBILAB oraz roboty rozpoznania chemicznego GRYF i TRM. W 2012 roku nastąpiło rozdzielenie specjalizacji chemicznej i technicznej i JRG 6 stała się jednostką o specjalizacji Ratownictwo Chemiczno-Ekologiczne.
W obecnych czasach Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 6 funkcjonuje w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jako Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6", a od czerwca 2014 roku również w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności jako moduł ochrony ludności „CBRN Mazowsze" (zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne). Załoga jednostki bierze udział w wielu specjalistycznych szkoleniach i ćwiczeniach ciągle pogłębiając i doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności.

Ważniejsze akcje w których brali udział strażacy z „6":
1.Pożar magazynów na Dworcu Gdańskim
2.Dwukrotny pożar w drukarni „Dom Słowa Polskiego" – 11.05.1973r
3.Pożar Mostu Łazienkowskiego – 21.09.1975r
4.Wybuch gazu i pożar pod Rotundą PKO – 15.02.1979r.
5.Katastrofa lotnicza na Okęciu – 14.03.1980r
6.Pożar petrochemii w Płocku – 01.07.1983r
7.Katastrofa lotnicza na Kabatach – 09.05.1987r
8.Trzęsienie ziemi w Armenii – grudzień 1988r
9.Katastrofy kolejowe na dworcach Powiśle, Centralny i Ursus – 1990r
10.Pożar na stacji Auto-Gaz Praga ul. Płowiecka – 1997r
11.Likwidacja ognisk Ptasiej Grypy na Mazowszu – grudzień 2007r
12.Katastrofa kolejowa w Białymstoku – listopad 2010r
13.Działania przy zabezpieczeniu EURO 2012 – czerwiec 2012r
14.Działania przy zabezpieczeniu szczytu NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – lipiec 2016r

                                                                                                                                                                  opracował: st. kpt. Przemysław Smoderek

Byli dowódcy JRG nr 6:

byli dowodcy jrg

Dowództwo JRG

Dowódca JRG

st. kpt. inż. Paweł Szymanek

Zastępca Dowódcy JRG

kpt. mgr inż. Łukasz Faralisz

 

Obsada zmianowa

Zmiana 1

Zmiana 2

Zmiana 3

 

Zmiana 1

 
 

Zmiana 2

 

 

Zmiana 3

 
 
 

SGR CHEM-EKO

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "WARSZAWA 6"

Tym co odróżnia JRG 6 spośród innych jednostek jest fakt, iż w ramach swoich struktur tworzy Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego funkcjonującą w ramach Mazowieckiej Brygady Obwodowej oraz Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP, a także od czerwca 2014r jako Moduł Ochrony Ludności CBRN w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej.

Moduł CBRN (zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne oraz nuklearne) realizuje zadania w zakresie pobierania próbek, oznaczania obszarów skażonych, prognozowania rozwoju sytuacji i zagrożenia, monitoring, dynamicznej ocenie ryzyka oraz wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych.

Grupa może być dysponowana do działań na obszar całego kraju oraz na teren całej Unii Europejskiej.

 

Sprzęt

Wyposażenie techniczne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6


GBA 2,5/16/5 MAN TGM13.290

- Silnik: wysokoprężny, poj. 6871 cm3
- Moc: 213kW / 290KM
- Napęd: terenowy 4x4
- Załoga: 6-osobowa
- Zbiornik wody o pojemności 2500l
- Zbiornik środka pianotwórczego 250l
- Rok produkcji: 2013GCBA 5/32/2,5 MAN 18.284LC

- Silnik: wysokoprężny, poj. 6871  cm3,
- Moc: 206 kW / 280 KM
- Napę: szosowy 4x2
- Załoga: 6-osobowa
- Zbiornik wody o pojemności 5000l
- Zbiornik środka pianotwórczego 500l
- Rok produkcji: 2001

 SRt Renault Midlum

- Silnik: wysokoprężny, poj. 7146 cm3
- Moc: 217 kW / 295 KM
- Napęd: terenowy 4x4
- Załoga: 3-osobowa
- Wyposażenie: m.in sprzęt hydrauliczny firmy LUKAS (Agregat hydrauliczny z dwoma wężami 20m na zwijadłach, pompy hydrauliczne ręczne, rozpieracze ramieniowe, nożyco-rozpieracze Kombi, nożyce hydrauliczne, zestawy łańcuchów, cylindry rozpierające z zestawami końcówek; przecinacz do prętów, kabli, lin; przecinacz do pedałów z pompą ręczną), zestawy poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych, piły tarczowe HUSQVARNA oraz pilarki do drewna i piła ratownicza STIHL, agregaty prądotwórcze EiSEMANN: przenośny 5,2kW i przewoźny 16kW, sprzęt pomiarowy (dalmierz laserowy, detektor napięcia, LaserLiner MultifinderPro, detektory wielogazowe: Altair 4X, Bacharach Leakator) oraz inny sprzęt ratownictwa technicznego  (sprzęt firmy MILWAUKEE: młot udarowy, szlifierka kątowa, piła szablasta, wiertarka udarowa, wiertarko-wkrętarka; przecinarka do blachy i szlifierka kątowa firmy BOSCH; pasy napinające z grzechotkami; podpory stabilizujące oraz kliny)
- Rok produkcji: 2013


 


SCH 44 MERCEDES BENZ BRONTO

- Silnik: wysokoprężny, poj. 6370 cm3
- Moc: 205 kW / 279 KM
- Załoga: 3-osobowa
- Maksymalny udźwig kosza: 500 kg
- Maksymalna długość wysuwu ramienia: 44 m
- Kąt obrotu 360o
- Rok produkcji: 2006


 

SLRRChem Mercedes-Benz Sprinter 319

- Silnik: wysokoprężny, poj. 2987 cm3
- Moc: 140 kW / 190 KM
- Napęd: szosowy 4x4
- Załoga: 4-osobowa
- Wyposażenie: m.in. detektory wielogazowe ITX, Ventis MX-4, X-am 7000; spektrometr ruchliwości jonów RAID M-100; detektor zdalnej detekcji skażeń AHURA FIRST DEFENDER; mierniki dawki promieniowania radiacyjnego SOR/T; detektor promieniowania radiacyjnego RDS-31; kamera termowizyjna; stacja meteo WatchDog; rurki wskaźnikowe; pirometr; pulsoksymetr.
- Rok produkcji: 2011


 

SRRChem MOBILAB Renault Midlum 220.10

- Silnik: wysokoprężny, poj. 4764 cm3
- Moc: 161 kW / 219 KM
- Napęd: szosowy 4x2
- Załoga: 5-osobowa
- Wyposażenie: m.in. chromatograf gazowy GC-MS; detektor wielogazowy GASMET, BACHARACH LEKATOR 10; spektrometr ruchliwości jonów RAID M-100; detektor zdalnej detekcji skażeń MOBILE IR, RAPID, STREETLAB MOBILE; eksplozymetr DRAGER X-am 2000; toksymetry jednogazowe DRAGER Cl2, CO, H2S, NH3, O2;detektory promieniowania radiacyjnego FAG FH 40F2, PM-1401K, dozymetry osobiste PM-1203M; anemometr; kamera termowizyjna; stacja meteo;  zestaw wskaźników rurkowych, BIO-Testy Anthrax; robot GRYF i TRM.
- Rok produkcji: 2009


 

SCRChem Iveco Stralis

- Silnik: wysokoprężny, poj. 11120 cm3
- Moc: 309 kW / 420 KM
- Napęd: szosowy 6x2
- Załoga: 2-osobowa
- Wyposażenie: m.in. specjalistyczny sprzęt hydrauliczny; specjalistyczny sprzęt pneumatyczny do uszczelniania; pompy do substancji chemicznych: beczkowa LUTZ, DEPA ERLO, MAST GUP, membranowa, zanurzeniowa MUST IN, pneumatyczna; węże do substancji chemicznych; zbieracz do substancji chemicznych z akwenów wodnych; zestaw aparatów powietrznych; zestawy ubrań gazoszczelnych CUG; sprzęt oświetleniowy i elektryczny; sprzęt łączności; nieiskrzące narzędzia i sprzęt burzący; zestaw zbiorników do przepompowywania cieczy; rozkładana osłona tylnej klapy;
- Rok produkcji: 2015


 

SCKw SCANIA CB 4x4 MHZ

- Silnik: wysokoprężny, poj. 9291cm3
- Moc: 235 kW / 320 KM
- Napęd: terenowy 4x4
- Załoga: 2-osobowa
- Wyposażenie: Doczepiany hydrauliczny pług do odśnieżania, HDS
- Rok produkcji: 2015


 

SLKw ISUZU ATFS 86C

- Silnik: wysokoprężny, poj. 2599 cm3
- Moc: 120 kW / 163 KM
- Napęd: terenowy 4x4
- Załoga: 2-osobowa
- Rok produkcji: 2015


 

SLRR Toyota Hilux

- Silnik: wysokoprężny, poj. 2494 cm3
- Moc: 75 kW / 102 KM
- Napęd szosowy 4x4
- Załoga: 5-osobowa
- Rok produkcji: 2006


SLRR Mercedes X-Klasse

- Silnik: wysokoprężny, poj. 2298 cm3
- Moc: 140 kW / 190 KM 
- Napęd szosowy 4x4
- Załoga: 5-osobowa
- Rok produkcji: 2018