Do pobrania

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
m. st. Warszawy

Logo Państwowej Straży Pożarnej na tle zarysu miasta

Strona archiwalna

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.
Aktualna witryna znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/kmpsp-warszawa

Ostatnia aktualizacja treści: 15 styczeń 2021 roku. 

Załatw sprawę przez EPUAP

Dokumenty kierować można również za pomocą:

  • - poczty tradycyjnej na adres: ul. Polna 1, 00-622 Warszawa
  • - poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • - faksu: 22 596 78 00

W przypadku konieczności kontaktu z funkcjonariuszem lub pracownikiem Komendy możliwy jest kontakt telefoniczny za pośrednictwem numeru telefonu:
22 596 73 00

Informacja dotycząca uzyskania zaświadczenia o działaniach ratowniczych straży pożarnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o działaniach ratowniczych straży pożarnej

Informacja dotycząca przekazywania wyciągu z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 


 

Informacje dotyczące uzgodnienia podłączenia urządzenia ssp obiektu z obiektem straży pożarnej

 


 Zawiadomienie o praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji

O wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe dotyczącej spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla niepublicznego przedszkola/ szkoły/ placówki oświatowej.

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 marca 2011 r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych dotyczącej spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O wydanie zaświadczenia w trybie art. 14. ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego dotyczącą spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są widoczne usługi hotelarskie dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O wydanie opinii zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2019 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dotyczącej spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania dotyczącą spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O wydanie zaświadczenia w trybie art. 17. ust. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dotyczącego spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zawiadomienie w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o zakończenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania